Logopedia


După Hvatţev, logopedia este o disciplină pedagogică specială care se ocupă cu prevenirea şi corectarea defectelor de vorbire.

Etimologic, termenul "logopedie" provine din greaca veche din logos - cuvânt, vorbire şi paidea - educaţie, îngrijire.

Logopedia se ocupă de tratarea tulburărilor de limbaj care s-au fixat, atât în plan oral cât şi scris, afectând modalitatea de comunicare. Aşadar, logopedia are în vedere nu doar  prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj, ci şi  asigurarea pentru logopat a unei bune adaptări şi integrări în mediul social, prin posibilitatea de relaţionare normală cu semenii.