Atributiile logopeduluiLogopedul are următoarele atribuţii:

 •    Depistează copiii cu posibile tulburǎri de limbaj sau/şi dislexo-disgrafie
 •     Intocmeşte fişe de depistare a logopaţilor
 •     Aplică probe de limbaj: testarea iniţialǎ a vorbirii independente a elevilor depistaţi, set de probe pentru stabilirea  vârstei psihologice a limbajului elevilor, probă de rime, probă de aliteraţie, probă de productivitate verbală, probă de ordonare logică, probă de completare lacune sau/şi probe de scris-citit
 •     Realizează o evaluare psihologicǎ prin aplicarea unor teste de inteligenţǎ şi de personalitate
 •     Completează fişa logopedică pentru fiecare caz în parte
 •     Stabileşte un diagnostic şi un prognostic
 •     Elaborează planul de intervenţie personalizat
 •     Stabileşte strategiile recuperativ-terapeutice cele mai eficiente fiecǎrui caz în parte
 •     Aplică programul terapeutic pe o perioadǎ de timp
 •     Realizează examinarea finalǎ a vorbirii sau/şi a scris-cititului pentru elevii care au beneficiat de intervenţie logopedică
 •     Monitorizează şi interpretează datele obţinute
 •    Contribuie la motivarea copiilor pentru activitatea logopedică

Logopedul include în activităţile  cu copiii: ludoterapia, meloterapia, exerciţii de dezvoltare a respiraţiei, a motricităţii generale şi fine, dezvoltarea autonomiei personale.