Ce tratează


Logopedia tratează tulburările de limbaj care sunt prezente atât în oralitate, cât şi în sfera scris-cititului.

Tulburările de limbaj reprezintă "toate abaterile de la limbajul normal, standardizat, de la manifestările verbale tipizate, unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii, începând de la dereglarea diferitelor componente ale cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă".

Emil Verza propune o clasificare a tulburărilor de limbaj în şase mari categorii:

1. Tulburări de pronunţie: dislalii, rinolalii, dizartrii

2. Tulburări de limbaj scris-citit: dislexii, alexii, disgrafii, agrafii

3. Tulburări de ritm şi fluenţă: bâlbâiala, logoneuroza, tahilalia, bradilalia, tulburări pe bază de koree

4. Tulburări de voce: disfonii, afonii, fonastenii, microfonia, macrofonia, mutaţia patologică a vocii

5. Tulburări polimorfe: alalii, afazii

6. Tulburări de dezvoltare generală a limbajului: sindrom de întârziere a vorbirii, mutism psihogen, autism global

 

Cea mai răspândită tulburare de limbaj este dislalia, definită ca fiind o incapacitate a individului de a articula corect anumite foneme în vorbirea spontană, dar şi în reproducerea după model a fonemelor, silabelor şi cuvintelor. Termenul "dislalie" este construit etimologic din prefixul "dis", însemnând dificil şi "lalein" - vorbire.